ส่งผลงานเข้าประกวด

ส่งผลงานออนไลน์

ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประกวด สามารถนำส่งผลงานและเอกสารผ่านระบบออนไลน์
ส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์
ใช้หมายเลขโทรศัพท์ในการเข้าสู่ระบบ

ส่งผลงานทางไปรษณีย์

สามารถนำส่งผลงานและเอกสารทางไปรษณีย์ ระบุชื่อ
โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14”
จ่าหน้าซองถึง
บริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จำกัด อาคารทัศนียา ชั้นที่ 1 เลขที่ 625 ซ.รามคำแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ส่งผลงานด้วยตนเอง

สามารถนำส่งผลงานและเอกสารด้วยตนเองได้ที่
บริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จำกัด อาคารทัศนียา ชั้นที่ 1 เลขที่ 625 ซ.รามคำแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
หรือ
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เอกสารที่ต้องใช้ในการส่งผลงานประกวด

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
062-5932224
การส่งใบสมัครบนเว็บไซต์
082-796-1670 หรือ 02-118-6953
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ