ส่งผลงานเข้าประกวด

ส่งผลงานออนไลน์

ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประกวด สามารถนำส่งผลงานและเอกสารผ่านระบบออนไลน์
ส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์
ใช้หมายเลขโทรศัพท์ในการเข้าสู่ระบบ

ส่งผลงานทางไปรษณีย์

สามารถนำส่งผลงานและเอกสารทางไปรษณีย์ ระบุชื่อ
โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14”
จ่าหน้าซองถึง
บริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จำกัด อาคารทัศนียา ชั้นที่ 1 เลขที่ 625 ซ.รามคำแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ส่งผลงานด้วยตนเอง

สามารถนำส่งผลงานและเอกสารด้วยตนเองได้ที่
บริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จำกัด อาคารทัศนียา ชั้นที่ 1 เลขที่ 625 ซ.รามคำแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
หรือ
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เอกสารที่ต้องใช้ในการส่งผลงานประกวด