ชื่อ                   จุฑามณี  คำดำ

ระดับ               ประถมศึกษา

สถานศึกษา        โรงเรียนศิลปะลานคูน

ชื่อผลงาน          กาหลงฝูง 

ชื่อวรรณกรรม    กาหลงฝูง

 

บทวรรณกรรม

              เพราะความไม่พอใจในตัวเอง  กาตัวหนึ่งจึงเที่ยวตามเก็บขนของนกยูงที่สลัดทิ้งไว้  มาปักแซมใส่ขนของตนจนเต็มตัว  ด้วยความหวังที่จะมีขนหลากหลายสีสันเหมือนดั่งนกยูงบ้าง  “ข้ามีขนงามกว่าขนสีดำ ๆ ของพวกเจ้า  ข้าไม่อยู่กับพวกเจ้าดีกว่า”  การรังเกียจพวกพ้องของตนแล้วออกจากกลุ่ม  เขาไปปะปนอยู่กับฝูงนกยูง  พวกนกยูงเห็นกาหลงเข้ามาก็พากันรุมจิกรุมทึ้ง  ตีจนขนนกยูงที่แซมอยู่ทั่วตัวนั้นหลุดกระจายไป  เหลือแต่ขนจริงที่มีสีดำสนิท

             กาดำถูกนกยูงขับไล่ออกจากฝูง  ครั้นเมื่อกลับไปหาพวกของตนก็ไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย

 

ข้อคิดที่ได้

               ผู้ใดหลงลืมตัวเอง  รังเกียจและไม่พอใจในชาติตระกูลของตัวเอง  ย่อมกลายเป็นที่รังเกียจและดูถูกจากคนอื่นแน่นอน