ชื่อ                    สุจิตา  คงเวช

ระดับ                ประถมศึกษา

สถานศึกษา        โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม

ชื่อผลงาน          การให้ที่ยิ่งใหญ่ของอินทรชิต

ชื่อวรรณกรรม    รามเกียรติ์

 

บทวรรณกรรม

               เมื่อนั้น                                                  อินทรชิตสิทธิศักดิ์ยักษี

ครั้นได้พิชัยนาที                                                  อสูธีนิมิตกายาฯ

               เหมือนองค์สมเด็จสหัสนัยน์                ลงมาจากตรัยตรึงศา

กรายกรยุรยาตรคลาดคลา                                  เข้ามาที่สรงวารินฯ

 

ข้อคิดที่ได้

               การเสียสละแก่บ้านเมือง  โดยการตระหนักในหน้าที่  และไม่คำนึงต่อชีวิตตน  เป็นยอดแห่งการให้สำหรับประชาชน