ชื่อ                   ธฤษวรรณ  สุวรรณ์

ระดับ               ประถมศึกษา

สถานศึกษา       โรงเรียนศิลปะลานคูน

ชื่อผลงาน          ถวายกัณฑ์เทศน์

ชื่อวรรณกรรม    ขุนช้างขุนแผน ตอน นางพิมเปลื้องผ้าสไบถวายกันฑ์เทศน์

 

บทวรรณกรรม

สัปปุรุษหญิงชายครั้นได้ฟัง         เสียงสาธุดังขึ้นพร้อมหน้า

ทุกคนดลใจให้ศรัทธา                  นางพิมเปลื้องผ้าทับทิมพลัน

จีบจบคำรบถ้วนสามที                 ยินดีวางลงในพานนั่น

ถวายแล้วนอบนบอภิวันท์           พิศฐานสำคัญด้วยศรัทธา

ขุนช้างเห็นนางถวายผ้า              ชะตาเข้าเป็นหญิงยังทำได้

จะมานั่งนิ่งดูอดสูใจ                   เรามิให้น้อยหน้านินทากัน

จึงว่าสาธุโมทนา                         ความศรัทธาเลื่อมใสกระไรนั่น

ถึงตัวเราไม่ได้เป็นเจ้ากัณฑ์        ก็ศรัทธามากครันในอารมณ์

ว่าแล้วเหลียวหน้ามาดูพิม            ยิ้มเปลื้อผ้ากรองที่ครองห่ม

จึงจับพับถือมือประนม                 ยกเหนือผมแล้วพิศฐานไป

สาธุสะเดชะเมตตาจิตต์               ขอให้สมอารมณ์คิดพิศมัย

ให้ได้เร็วพลันให้ทันใจ                  แต่ในค่ำวันนี้อย่าคลาดคลา

ว่าพลางวางเคียงผ้านางพิม          ขอให้ผ้าสีทับทิมอย่าแคล้วข้า

จงบันดาลเคลื่อนคล้อยให้ลอยมา แต่เวลาค่ำวันนี้อย่านานไป

 

ข้อคิดที่ได้

               ได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนสมัยก่อน  ในความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา  เป็นแบบอย่างให้กับคนในปัจจุบัน