ชื่อ                   มนต์นภา  บุตรสมบัติ

ระดับ               ประถมศึกษา

สถานศึกษา       ชมรมศิลปะวินเซ็นต์แกลลอรี่

ชื่อผลงาน          ไก่ฟ้าพญาลอ 

ชื่อวรรณกรรม    ลิลิตพระลอ

 

บทวรรณกรรม

              เมืองแมนสรวงกับเมืองสองเป็นศัตรูกัน  พ่อของพระลอเจ้าเมืองแมนสรวงยกกองทัพไปตีเมืองสอง  แล้วก็ได้ฆ่าเท้าพิมพิสาธร  เจ้าเมืองสองตายไป  เท้าพิชัยพิษณุกรซึ่งเป็นพ่อพระเพื่อนพระแพงผู้เป็นลูกเจ้าเมืองสองขึ้นครองเมืองแทน  ทรงมีมเหสีชื่อว่า ดาราวดี แม่พระเพื่อนพระแพง  ส่วนเมืองสรวงพระลอได้ครองเมืองแทนพ่อ  พระลอมีรูปโฉมงดงามเลื่องลือ  กษัตริย์พิชัยพิษณุกรมีพระราชธิดาอยู่ 2 พระองค์  พระองค์พี่ พระนามว่า พระเพื่อน  พระองค์น้องพระนามว่า พระแพง  พระราชธิดาทั้งสองพระองค์ทรงต้องพระทัยในพระลอยิ่งนัก  ทั้งๆ ที่ยังไม่เคยเห็น  นางรื่นกับนางโรย  สองพระพี่เลี้ยงรู้ความจริง  ด้วยความสงสารจึงทูลอาสาเข้าช่วงเหลือให้สมกับพระประสงค์  ส่งคนไปสีซอให้พระลอฟัง  เป็นการพรรณนาความงามของพระเพื่อนกับพระแพง  ไปหาหญิงแม่มดให้ช่วยทำเสน่ห์  แต่แม่มดปฏิเสธเพราะมนต์เสน่ห์ของตนหมดฤทธิ์ขลังเสียแล้ว  แม่มดจึงพาไปหาปู่เจ้าสมิงพราย  ปู่เจ้าสมิงพรายให้ความช่วยเหลือ  ปู่เจ้าสมิงพรายทำเสน่ห์โดยทำหมากบิน  ให้หมากบินไปหาพระลอและไปตกอยู่ที่พระแท่น  พระลอเห็นแปลกก็เลยกิน  เลยถูกทำเสน่ห์  ต้องเสน่ห์หลงไหลพระเพื่อนพระแพง  จนไม่สามารถที่จะอยู่ในเมืองต่อไปได้  ต้องออกไปตามหาพระเพื่อนพระแพง  ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้ว่าเป็นใคร  ด้วยอำนาจของความรัก  เสด็จพร้อมนายแก้นายขวัญและไพร่พลบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยที่รกชัฏ  จนกระทั่งถึงแม่น้ำกาหลง  ส่วนพระเพื่อนพระแพงด้วยความกระวนกระวายใจเกรงว่ามนต์เสน่ห์จะคลายความขลัง  จึงให้ปู่เจ้าสมิงพลายเนรมิตไก่ขึ้นตัวหนึ่งที่มีเสียงขันไพเราะจับใจ  ไปหลอกล่อพระลอให้เกิดความหลงใหลในไก่งามตัวนั้น  เพื่อให้พระลอได้ติดตามไก่เนรมิตมายังเมืองสอง  จนเกิดคำว่า  พระลอตามไก่ ตามมา

 

ข้อคิดที่ได้

               ตำนานรักพระลอเป็นนิยายพื้นบ้านที่ให้ทั้ง ความรัก ความโศก กล้าหาญ และเสียสละ  ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงผลเสียของความแค้น  ความอาฆาต  พยาบาท  ตลอดจนอานุภาพแห่งความรักที่อมตะของพระลอ  พระเพื่อน พระแพง