ชื่อ                    ธวัชชัย  นะราช

ระดับ                ประถมศึกษา

สถานศึกษา        โรงเรียนวัดกำแพง

ชื่อผลงาน          ความดีไม่มีวันสิ้น

ชื่อวรรณกรรม    พุทธศาสนสุภาษิตคำโคลง พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

บทวรรณกรรม

                เงินทองทรัพย์สิ่งสิ้น              วัวควาย

โจรลักขโมยขาย                                     แย่งยื้อ

ซื้อสรรพสิ่งทั้งหลาย                              ด้วยทรัพย์  นั้นแล

แต่มิอาจใช้ซื้อ                                       สุขแท้นิพพาน

              ปัญญาเป็นทรัพย์ล้ำ                เลอเลิศ

เป็นสิ่งอันประเสริฐ                                ยิ่งล้น

อาจก่อเกียรติช่วยเชิด                           ชูชื่อ

รู้จักนำตนพ้น                                        จากห่วงทุกข์กรรม

 

ข้อคิดที่ได้

               ทรัพย์สินประดับกายและเครื่องอำนวยความสะดวก  หรือทรัพย์สมบัติที่ประดับฐานะของคนเราไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง  แต่ปัญญาที่มีนั้นมีค่ามากกว่าทรัพย์สินทั้งปวง  ซึ่งจะช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์  นี่แหละคือความสุขอย่างแท้จริง