ชื่อ                    พศิน  วงษาไฮ

ระดับ                ประถมศึกษา

สถานศึกษา        โรงเรียนศิลปะลานคูน

ชื่อผลงาน          ครอบครัวทองแดง 

ชื่อวรรณกรรม    คุณทองแดง

 

บทวรรณกรรม

              แม่แดงคือสุนัขที่หลงมากับทาง กทม.  เมื่อเอาสุนัขมาคืนให้ชาวบ้านในดอยศูนย์แพทย์พัฒนา  ต่อมาไม่นานชาวบ้านที่เลี้ยงอาหารก็เห็นว่าแดงอ้วนขึ้นผิดสังเกต  จึงรู้ว่าเป็นสุนัขท้องและในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2541  เวลาประมาณเที่ยงคืน  แดงคลอดลูกออกมา 7 ตัว  เป็นตัวผู้ 1 ตัว และตัวเมีย 6 ตัว  ได้ชื่อดังนี้คือ ทองแดง, คาลัว, หนุน, ทองเหลือง (ตัวผู้), ละมุน, โกโร, โกโส  คนงานในหมู่บ้านก็เลยนำกล่องกระดาษมาทำบ้านให้มัน  ชาวบ้านก็เล่วยกันเลี้ยงดูเอากระดาษและผ้ามาปูให้มันนอน   และเอานมมาป้อนให้ลูกมันเพราะแดงไม่มีนมให้ลูกกิน  “ทองแดง”  ได้เข้าสวนจิตรฯ ถวายตัว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2541  เมื่อมีอายุเพียง 5 อาทิตย์  และถวายเป็น “คุณทองแดง”

 

ข้อคิดที่ได้

               ความน่ารัก แสนรู้ และซื่อสัตย์ของสุนัข  แม้จะมาจากสุนัขจรจัด  หากเราเลี้ยงดูให้ดีก็จะกลายเป็นสุนัขที่ดีอย่างที่เราตั้งใจไว้ได้