ชื่อ                    ทินธากร  พันนาม

ระดับ                ประถมศึกษา

สถานศึกษา        โรงเรียนบ้านบางกะปิ

ชื่อผลงาน          กลั่นแสงกลอนกานท์

ชื่อวรรณกรรม    มณีพลอยร้อยแสง รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

บทวรรณกรรม

แอบอ้อนออดออดอ้อน              อบอวล

ความใครใคร่ความครวญ          คู่คล้อง

ซูบซ่านซ่านซบซวน                    เซซัด

จีบจิตจิตขับข้อง                        จะแจ้งขาดใจ

หมองไหม้หม่นหม่นไหม้           หลงไหล

โจมจู่จู่โจมใจ                             จดจ้อง

หวิวไหวหวั่นหวั่นไหว                 ไห้ห่วง

ตามติดติดตามต้อง                  ต้นต้นตอ

รักร้อนเร่าเร่าร้อน                       เร่งรัด

ไปปัดป้องป้องปัด                      ปลดเปลื้อง

ชี้ช่องชี้ชัด                                   ชื่นชอบ

ยดยิ่งยวดเยื่อง                           โยกย้ายยั่วยวน

 

ข้อคิดที่ได้

               สาเหตุที่ชอบบทกลอน  เพราะทำให้นึกถึงความรักใคร่ห่วงใยของคนในชาติไทย  ซึ่งมีความรักหลาย ๆ แบบด้วยกัน  เช่น  ความรักของพ่อแม่  ความรักของในหลวงที่มีต่อคนในประเทศไทย  และความรักของซึ่งบทกลอนในการหาคู่ครองรักเอาไว้ซึ่งในบทกลอน  แสดงถึงความรักเร่าร้อนของหัวใจของคนที่เกิดมาเป็นเนื้อคู่กัน  คนไทยเราก็มีความรักเหมือนกันก็คือความรักที่คอยดูแลช่วยเหลือกันและกัน  แต่ตามความเป็นจริง  คนไทยไม่ค่อยช่วยเหลือกันเลย  หนังสือของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หนังสือเรื่องมณีพลอยแสดงเป็นหนังสือรวมพระราชนิพนธ์  หนึ่งในนั้นมีเรื่องกลั่นแสงกลอนกานท์เป็นพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับบทกลอนต่าง ๆ ซึ่งบทกลอนที่พระองค์ ทรงแต่งขึ้น  เพื่อให้คนในประเทศไทยมีความสามัคคีกันเพื่อให้ชาติสงบสุข  และไม่อยากให้ใครต้องสูญเสียความรัก  เพราะความรักแท้หาได้ยากกว่าจะพานพบกันก็ผ่านไปหลายปีถึงจะได้พบกัน