ชื่อ                    ศิริโรจน์  โคตรวงษา

ระดับ                มัธยมศึกษาตอนต้น

สถานศึกษา        โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

ชื่อผลงาน          สุดสาครตามหาบิดา

ชื่อวรรณกรรม    พระอภัยมณี

 

บทวรรณกรรม

                สุดสาครวอนว่าอย่าปรารถ                             ถึงพานพบผีสางกลางวิถี

ไม้เท้าของป้องกันของฉันมี                                           ทั้งม้าขี่เขี้ยวเพชรเกล็ดเป็นนิล

อนึ่งเล่าเจ้าตาวิชาขลัง                                                   ได้สอนสั่งเสร็จสมอารมณ์ถวิล

อย่าหวาดหวั่นพรั่นใจที่ไพริน                                          ถึงของกินก็พอเสาะตามเกาะเกียน

ที่พ่ออยู่ปู่ชี้วิถีแล้ว                                                           ประเทศแถวทางทิศสถิตเสถียร

จำสำคัญมั่นคงไม่วงเวียน                                              จะพากเพียรพยายามไปตามบุญ

ถึงยังเด็กเหล็กเพชรไม่เข็ดขอน                                      จะเจาะชอนเชิงลำเนาภูเขาขุน

จะลำบากยากแค้นเพราะแทนคุณ                                  ก็ได้บุญเบื้องหน้าขอลาไป

 

ข้อคิดที่ได้

                ให้รู้ว่าแม้คนที่เรารักจะอยู่ไกลแค่ไหนห่างกันแค่ไหน  เราก็จะไปหาคนที่เรารัก  ถึงแม้จะลำบากแค่ไหนก็มุ่งมั่นออกตามหา  มีความกตัญญูกตเวทีทดแทนพระคุณบิดา