ชื่อ                   พลวัฒน์  สามิดี

ระดับ               มัธยมศึกษาตอนต้น

สถานศึกษา       โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 1209

ชื่อผลงาน         สู้เพื่อแผ่นดิน 

ชื่อวรรณกรรม   บางระจัน

 

บทวรรณกรรม

              การรบที่บางระจัน  เป็นการรบเพื่อป้องกันตัวเองของชาวบ้านเมืองสิงห์บุรีและเมืองต่างๆ  ที่พากันมาหลบภัยกองทัพพม่าที่บางระจัน  ในคราวการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง สามารถต้านทานการเข้าตีของกองทัพพม่าได้หลายครั้งจนได้ชื่อว่า เข้มแข็งกว่ากองทัพของกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้น  และมีกิตติศัพท์เลื่องลือในด้านวีรกรรมความกล้าหาญในประวัติศาสตร์ไทย  โดยมีอนุสาวรีย์สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมในครั้งนี้ในจังหวัดสิงห์บุรี         

 

ข้อคิดที่ได้

               การรู้จักสามัคคีในประเทศมันคือสิ่งที่สำคัญมากจริง  ถ้าแตกแยกกันไปมากกว่านี้คงจะไม่มีชื่อประเทศไทยอีกต่อไป