ชื่อ                   กตัญญู  วัฒนาประดิษฐ์ชัย

ระดับ               มัธยมศึกษาตอนต้น

สถานศึกษา       ชมรมศิลปะวินเซ็นต์แกลลอรี่

ชื่อผลงาน          เพื่อนรัก 

ชื่อวรรณกรรม    แก้วจอมแก่น  พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

บทวรรณกรรม

              ตกลงเรื่องของแก้วเป็นดังนี้ (จะทำมาลงโดยไม่ตัดทอน) เพื่อนรักของข้าพเจ้าชื่อไอ้โอ  เป็นหมาไทยอายุได้ขวบนึง  ไอโอ้มีงานอดิเรกคือการไล่จับ  จิ้งจกที่ข้างฝา  แต่เวลาที่ข้าพเจ้าทำการบ้าน  ไอ้โอจะนั่งเป็นเพื่อนเสมอ  เวลาที่ข้าพเจ้าสีซอไอ้โอจะช่วยร้องเพลง ไอ้โอนั่งไหว้ได้ ไปเก็บของได้  มันจะเห่าเวลามีคนแปลกหน้า  คอนเตือนเวลาข้าพเจ้าไปโรงเรียนสาย  เสียอย่างเดียว  ไอ้โอชอบไปคุ้ยหา อะไรเน่าๆในสวนมากิน  ทำให้เลอะเทอะและเดือดร้อน  ถึงข้าพเจ้าต้องถูพื้นและอาบน้ำให้ไอ้โอบ่อยๆ  อีกอย่างหนึ่งไอ้โอชอบล้วงตะกร้าผง  ทำให้ข้าพเจ้าต้องกวาดห้อง หลายครั้ง ถึงอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็คิดว่าไอ้โอเป็นเพื่อนรักที่สุด

            ครูบอกว่าแก้วแต่งได้ดีทีเดียว

 

ข้อคิดที่ได้

               1. มีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยง

               2. ได้เห็นความสามารถเพื่อนรักของแต่ละคน

               3. มีความเมตตาต่อสัตว์

               4. ความรักความผูกพันของคนในครอบครัว

               5. มีความผูกพันกับสิ่งแวดล้อม