ชื่อ                   สุระชัย  อังกาพย์

ระดับ               มัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานศึกษา       โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี

ชื่อผลงาน          ตำนานเรื่องพญาคันคากี 

ชื่อวรรณกรรม    ตำนานเรื่องพญาคันคาก

 

บทวรรณกรรม

              เมื่อครั้งพระพุทธเจ้า  มีสถานภาพเป็นพระโพธิสัตว์  เสวยพระชาติเป็นคางคก  เป็นโอรสของกษัตริย์  เหตุที่พระองค์ได้ชื่อว่า  “พญาคันคาก”  เป็นเพราะเมื่อครั้งประสูติออกมาเป็นกุมารนั้น  มีผิวเนื้อและรูปร่างเหมือนคางคก  ซึ่งในภาษาถิ่นอีสานเรียกว่า  “คันคาก”  แม้มีรูปร่างอัปลักษณ์  แต่พญาคันคากนี้ก็มีบุญญาธิการมาก  มีพระอินทร์คอยช่วยเหลือ  จนเป็นที่เคารพนับถือของชาวเมือง  เป็นเหตุให้ผู้คนลืมเซ่นสรวงบูชาพญาแถน  ทำให้พญาแถนโกรธ  จึงแกล้งไม่ให้ฝนตกนานถึง 7 เดือน  ทำให้เกิดความลำบากยากแค้นอย่างแสนสาหัสแก่มวลมนุษย์สัตว์และพืช  จนกระทั่งพากันล้มตายเป็นจำนวนมาก  พญาคางคกและสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงได้หารือกันเพื่อจะหาวิธีการปราบพญาแถน  ที่ประชุมได้ตกลงกันให้พญานาคียกทัพไปรบกับพญาแถน  แต่ก็ต้องพ่ายแพ้  จากนั้นจึงให้พญาต่อแตนยกทัพไปปราบ  แต่ก็ต้องพ่ายแพ้อีกเช่นกัน  ทำให้พวกสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดความท้อถอย  หมดกำลังใจและสิ้นหวัง  ได้แต่รอวันตายในที่สุด  พญาคางคกจึงขออาสาที่จะไปรบกับพญาแถน  จึงได้วางแผนในการรบโดยปลวกทั้งหลายก่อจอมปลวกขึ้นไปจนถึงเมืองพญาแถน  เพื่อเป็นเส้นทางให้บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เดินทางไปสู่เมืองพญาแถน  ซึ่งมีมอด  แมลงป่อง  ตะขาบ  สำหรับมอดได้รับหน้าที่ให้ทำการกัดเจาะด้ามอาวุธที่ทำด้วยไม้ทุกชนิด  ส่วนแมลงป่องและตะขาบให้ซ่อนตัวอยู่ตามกองฟืนที่ใช้หุงต้มอาหาร  และอยู่ตามเสื้อผ้าของไพร่พลพญาแถนทำหน้าที่กัดต่อย  หลังจากวางแผนเรียบร้อย  กองทัพพญาคางคกก็เดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่การรบ มอดทำหน้าที่กัดเจาะด้ามอาวุธ  แมลงป่องและตะขาบกัดต่อยไพร่พลของพญาแถนจนเจ็บปวด  ร้องระงมจนกองทัพระส่ำระสาย  ในที่สุดพญาแถนจึงได้ยอมแพ้และตกลงทำสัญญาสงบศึกกับพญาคางคกดังนี้

              1. ถ้ามวลมนุษย์จุดบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อใด  ให้พญาแถนสั่งให้ฝนตกในโลกมนุษย์

              2. ถ้าได้ยินเสียงกบ  เขียดร้อง  ให้รับรู้ว่าฝนได้ตกลงมาแล้ว

              3. ถ้าได้ยินเสียงหนู (เสียงธนูหวายของว่าว)  หรือเสียงโหวต ให้ฝนหยุดตกเพราะจะเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าว  หลังจากที่ได้สัญญากันแล้ว  พญาแถนจึงได้ถูกปล่อยตัวไปและได้ปฏิบัติตามสัญญามาจนบัดนี้

 

ข้อคิดที่ได้

               ได้รับรู้ถึงความสามัคคีของพญาคันคาก  พญาต่อแตน  พญานาคี  พวกปลวก  และสัตว์อีกมากมายที่ช่วยกันทำศึกกับพญาแถน จนได้รับชัยชนะ