ชื่อ                   ไกรเลิศ  พระมาลา

ระดับ               มัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานศึกษา       วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่

ชื่อผลงาน         หญิงสาวกับดอกพิกุล 

ชื่อวรรณกรรม  เจ้าหญิงพิกุลทอง

 

บทวรรณกรรม

              เจ้าหญิงพิกุลทอง  เจ้าหญิงที่มีบุญญาธิการสูงส่ง  มีจิตใจงดงาม  ยามพูดจึงมีดอกพิกุลทองลอยออกมา  วันหนึ่งพวกนกในป่าพากันเข้ามาทำรังในอุทยาน  เสด็จพ่อของเจ้าหญิงสั่งให้ทหารขับไล่พวกนกไป  เพราะบางครั้งพวกนกก็เข้ามาขโมยอาหารในวัง  แต่เจ้าหญิงได้ขอร้องเสด็จพ่อให้สร้างบ้านให้พวกนก  เสด็จพ่อก็รับฟังและทำตามสิ่งที่องค์หญิงต้องการ  พวกนกก็รักใคร่เจ้าหญิงองค์น้อยอีกด้วย  แถมยังคอยบินมาร้องเพลงให้ฟังอยู่ตลอดเวลา         

 

ข้อคิดที่ได้

               การพูดจาดีต่อกันทำให้น่าฟัง  และมีความผูกพันที่ดีต่อกัน  การพูดจาดี  คำพูดดีดี  ก็อาจทำให้ผู้คนที่ทะเลาะกันหันมาพูดคุยและใช้คำพูดที่ดีต่อกัน  ก่อนที่จะใช้กำลังหรือความรุนแรงเข้าหากัน  เพราะการพูดคุยหรือใช้คำพูดที่น่าฟัง  ก็จะทำให้เราทุกคนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้การเจรจาที่น่าฟังต่อกัน