ชื่อ                    ณัฏฐา  พัชรเวทิน

ระดับ                มัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานศึกษา        โรงเรียนศิลปะลานคูน

ชื่อผลงาน          เรือชีวิต

ชื่อวรรณกรรม    ความคิดคำนึง  พระราชนิพนธ์บทกวีภาษาฝรั่งเศสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

บทวรรณกรรม

เรือ

เห็นไหม!

เรือใหญ่บรรทุกเต็มระวาง

แล่นอยู่ในมหาสมุทรสุดขอบฟ้า

พายุพัดหวิวๆ

ฝนตกกระหน่ำซ้ำเติม

คลื่นลมส่งเสียงคำรามลั่น

แล้วเรือใหญ่ก็อับปางลง

เรือสวรรค์ลำนั้น

ฝ่าคลื่นลมแห่งทะเลชีวิต

เป็นที่ชื่นชมของใครๆ

ฝ่าคลื่นลมแห่งความโลภ

เรือสวรรค์โลดแล่นไปไม่หยุด

ทิ้งโลกแห่งความอนิจจังไว้เบื้องหลัง

เพื่อไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ

....โลกแห่งความดีพร้อม

 

ข้อคิดที่ได้

                ชีวิตที่ไม่มีความโลภ  ไม่ยึดติด  เป็นชีวิตที่สงบสุข  ตรงกันข้าม  หากชีวิตของคนเราหลงยึดติดในกิเลสตัณหา ก็จะพานพบแต่กับความทุกข์อยู่ตลอดไป