ชื่อ                    อธิตา  ภูลา

ระดับ                อุดมศึกษา

สถานศึกษา        มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อผลงาน          หวานหวาน

ชื่อวรรณกรรม    กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

 

บทวรรณกรรม

@สังขยาหน้าไข่คุ้น                                เคยมี

แกมกับข้าวเหนียวสี                              โศกย้อม

เป็นนัยนำวาที                                       สมรแม่  มาแม

แถลงว่าโศกเสมอพ้อม                          เพียบแอ้อกอรฯ

@สังขยาหน้าตั้งไข่                                ข้าวเหนียวใส่สีโศกแสดง

เป็นนัยไม่เคลือบแคลง                         แจ้งว่าเจ้าเศร้าโศกเหลือ

 @ซ่าหริ่ม  ลิ้มหวานล้ำ                          แทรกใส่น้ำกะทิเจือ

วิตกอกแห้งเครือ                                   ได้เสพหริ่มพิมเสนโรย

@ลำเจียก  ชื่อขนม                                นึกโฉมฉมหอมชวยโชย

ไกลกลิ่นดิ้นแดโดย                                โหยไห้หาบุหงางาม

@มัศกอด  กอดอย่างไร                         น่าสงสัยใครขอถาม

กอดเคล้นจะเห็นความ                          ขนมนามนี้ยังแคลง

@ลุดตี่  นี้น่าชม                                      แผ่แผ่นกลมเพียงแผ่นแผง

โอชาหน้าไก่แกง                                     แคลงของแขกแปลกกลิ่นอาย

 

ข้อคิดที่ได้

                วรรณคดีเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าในยุคสมัยนั้นนิยมรับประทานอาหารประเภทใด  นอกจากจะได้ความรู้ความเพลิดเพลินแล้ว  ยังทำให้เห็นว่าอาหารเป็นเครื่องหมายแทนความรัก  ความผูกพันและความเอื้ออาทรที่คนในครอบครัวมีต่อกัน  การปรุงอาหารไทยจึงเป็นงานศิลปะที่ต้องใช้ฝีมือ  ความประณีต  และความตั้งใจในการประดิษฐ์ออกมาให้งดงามและโอชารส