ชื่อ                    ผดุงพงษ์  สารุโณ

ระดับ                อุดมศึกษา

สถานศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อผลงาน          เจ้าเงาะ

ชื่อวรรณกรรม    สังข์ทอง

 

บทวรรณกรรม

                @ เมื่อนั้น                    พระสังข์ได้สมปรารถนา

ตั้งสัตย์อธิษฐานด้วยวาจา          มัจฉาตัวใดถึงที่ตายี

จงกระโดดโลดขึ้นมาริมฝั่ง          ให้สมหวังดังจิตที่คิดหมาย

พอสิ้นคำประกาศไม่คลาดคลาย ปลาตายบนตลิ่งกลิ้งเกลื่อนไป

แล้วแกล้งแบ่งมัจฉาที่ชั่วชั่ว         ให้คนละสองตัวหามากไม่

หกองค์จึงชวนกันคลาไคล          เอาปลาไปให้สมอารมณ์

               @ เมื่อนั้น                    หกเขยค่อยคลายสบายจิต

ต่างองค์อำลาสุราฤทธิ์               บ่าวตะบิดเชือกน้อยร้อยปลา

หัวท้ายพายวาดนาวาออก          บ้างบอกโยนยาวฉาวฉ่า

รีบเร่งโดยด่วนจวนเวลา             กลับมาจะให้ทันเตือนกันพาย

              @ เมื่อนั้น                        พระสังข์สมจิตที่คิดหมาย

จึงหยิบรูปเงาะมาสวมกาย           แล้วตัดหวายต่อติดบิดพลิ้ว

ร้อยปลามากมายเหลือประมาณ   เอาไม้เท้าทำคานหาบหิ้ว

แผลงฤทธิ์รูปเงาะพาเหาะปลิว      ลอยลิ่วมาในเมฆา

 

ข้อคิดที่ได้

                “การตัดสินคนอื่นเพียงแค่เห็นรูปลักษณ์ภายนอก  ไม่สามารถวัดคุณค่าที่แท้จริงได้”