ชื่อ                    วิกาวี รัตตมณี

ระดับ                ประถมศึกษา

สถานศึกษา        โรงเรียนดรุโณทัย

ชื่อผลงาน          ความสุขจากการให้ 

ชื่อวรรณกรรม    พญาวานรผู้เสียสละ 

 

บทวรรณกรรม

               เป็นตอนที่พญาวานรกำลังช่วยเหลือวานรทั้งหมดให้รอดพ้นจากทหารที่กำลังตั้งอาวุธล้อมต้นมะม่วงเพื่อจะยิงวานร โดยที่พญาวานรได้ไต่ขึ้นสูงแล้วกระโจนจากกิ่งนั้นไปยังพุ่มไม้ฝั่งตรงข้าม แล้วตัดเถาหวายมัดไว้กับต้นไม้ ปลายอีกข้างมัดไว้ที่เท้าหลังแล้วกระโจนกลับมาที่เดิม ตั้งใจจะเอาปลายข้างผูกข้อเท้านั้นผูกเข้ากับกิ่งมะม่วง แต่กระโจนกลับมาไม่พ้นตัวจึงต้องใช้มือทั้งสองเหนี่ยวกิ่งไว้ใช้ตัวเป็นสะพานถึงต้นมะม่วง แล้วให้วานรทั้งแปดหมื่นตัวไต่ข้ามไปจนถึงตัวสุดท้ายซึ่งเป็นวานรที่มีความริษยาคอยแข่งขันกับพญาวานรได้โอกาสที่จะประหารพญาวานร จึงกระโจนโดยแรงลงกระทืบหลังตรงบริเวณหัวใจของพญาวานรแตกสลาย พญาวานรได้รับทุกข์เวทนาอย่างแสนสาหัสแต่ก็อดทนอย่างสุดกำลัง จนวานรได้ไต่ข้ามไปพ้นจากอันตรายทุกตัวแต่สุดท้ายพญาวานรก็ทำกาลกิริยาสิ้นใจตาย

               

ข้อคิดที่ได้

                ให้เห็นถึงการเสียสละชีวิตของพญาวานร อันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของพญาวานร ที่ได้ให้ชีวิตที่ปลอดภัย ถึงแม้จะเสียชีวิตแต่ก็นำความสุข คือความปลอดภัยให้กับพวกเหล่าวานรทั้งหลาย เป็นการบำบัดทุกข์อันเกิดขึ้น และยังความสุขแก่ผู้อื่นได้ อันเป็นเหตุให้พระราชาที่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดได้ทรงบำเพ็ญบุญอันมีทานในการให้การปกครองแผ่นดินอย่างร่มเย็น