ชื่อ                    บุญญพัฒน์ แม้นเขียว

ระดับ                อุดมศึกษา

สถานศึกษา        โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

ชื่อผลงาน          ผูกพันรัก คือการให้อภัย

ชื่อวรรณกรรม    รามเกียรติ์

 

บทวรรณกรรม

                บัดนั้น                                คำแหงหนุมานทหารใหญ่

ฟังความจะแจ้งไม่แคลงใจ               ยินดีดั่งได้ฟากฟ้า

พินิจพิศดูดวงพักตร์                          แสนรักพูนเพิ่มเสน่หา

ตบมือสำรวลไปมา                           อนิจจาเป็นได้ถึงเพียงนี้

จึ่งว่าดูกรมัจฉานุ                              ดวงจักษุพ่อเฉลิมศรี

เจ้าอย่าโกรธาราวี                             เรานี้คือศรีหนุมาน

บุญแล้วจึ่งฆ่ากันไม่ตาย                  สายสวาทพ่อยอดสงสาร

ทั้งเทเวศผู้ปรีชาชาญ                        บันดาลให้มาพบกัน

                บัดนั้น                               มัจฉานุผู้ชาญชัยศรี

เห็นประจักษ์เหมือนคำชนนี             ยินดีก็วิ่งเข้าไป

ยอกรขึ้นเหนือศิโรเพฐน์                    น้อมเกศบังคมประณมไหว้

ตัวลูกไม่แจ้งประจักษ์ใจ                   จึ่งชิงชัยกับพระบิดา

อันโทษนี้ใหญ่หลวงนัก                    ลูกรักจักขอโทษา

อย่าให้เป็นกรรมเวรา                       แก่ข้าน้อยนี้สืบไป

                บัดนั้น                              คำแหงหนุมารทหารใหญ่

สวมกอดลูกเข้าไว้                           ลูบไล้ไปทั่วทั้งอินทรีย์

รับขวัญจุมพิตแล้วพิศพักตร์           ดวงจักษุพ่อเฉลิมศรี

ซึ่งเจ้าต่อยุทธ์บิดานี้                        เพราะมิได้รู้จักกัน

ถ้อยทีถ้อยรักษาตัว                        ด้วยกลัวชีวาจะอาสัญ

อันซึ่งผิดพลั้งทั้งนั้น                        ไม่ถือโทษทัณฑ์แก่ลูกรัก

พ่อจักอยู่ช้าก็ไม่ได้                         จะรีบไปตามองค์พระทรงจักร

ลงหารไมยราพขุนยักษ์                  ซึ่งมันไปลักพระองค์มา

ตัวเจ้าค่อยอยู่เป็นสุขก่อน              อย่าอาวรณ์เศร้าโทมนัสา

อันทางบาดาลนครา                      แก้วตาจาบอกให้พ่อไป

               

 

ข้อคิดที่ได้

                หนุมาน มัจฉานุ เป็นเรื่องราวที่มีความน่าตื่นเต้น สนุกสนานมีความหลากหลายของตัวละคร และมีความสลับซับซ้อน ชวนติดตามที่มีเอกลักษณะเฉพาะตัว

                หนุมาน เป็นตัวละคร เอก ที่มีความเก่งกล้าสามารถ และสง่างามเป็นทหารเอกพระราม รบชนะไม่แพ้ใคร มัจฉานุเป็นตัวละครที่น่ารัก น่าเอ็นดู มีลักษณะเหมือนหนุมาน เก่งเหมือนกัน

                การพบกันของ 2 พ่อลูกที่มีลักษณะเหมือนกัน ตอนแรกสู้กัน เพราะความไม่รู้ แต่ตอนหลังรู้เรื่องจึงแสดงความรัก ความผูกพันของสายเลือดพ่อกับลูกโดยในบทความ เรื่องราววรรณกรรม สามารถสื่อออกมาได้ซึ้งใจในความรักต่อกันของหนุมานและ มัจฉานุ