ชื่อ                    กีตาร์ ล้านแสน 

ระดับ                ประถมศึกษา

สถานศึกษา        โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง

ชื่อผลงาน          พ่อค้าละโมบโลภมาก 

ชื่อวรรณกรรม    พ่อค้าละโมบโลภมาก 

 

บทวรรณกรรม

               พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพ่อค้าโดยได้เป็นหัวหน้าพ่อค้า พาพ่อค้าทั้งหลายนำสินค้าไปขายยังต่างเมือง คราวหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้พาพ่อค้าที่มาจากถิ่นต่างๆประมาณ ๕oo คน นำเกวียน ๕oo เล่ม ขนสินค้าไปขายยังต่างเมือง การเดินทางในครั้งนั้น ได้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นจนหลงเข้าไปในถิ่นกันดาร ทำให้อดน้ำอดอาหารกันแทบเป็นแทบตาย ต่อมา พวกพ่อค้าเหล่านั้นได้เดินไปพบต้นไทรใหญ่ ซึ่งมีพญานาคอาศัยอยู่จึงชวนกันหยุดพัก ปลดวัวออกจากเกวียนปล่อยไปกินหญ้ากินน้ำ และพักเหนื่อยตามสุมทุบพุ่มไม้ ตั้งกองเกวียนรายเรียงรอบกัน แล้วชวนกินก็เข้าไปนักพักนอนพักอยู่ใต้ต้นไทร ด้วยความสำราญเบิกบานใจ เมื่อพวกพ่อค้าคลายเหนื่อย ต่างคนต่างก็ยือเส้นยืดสาย รู้สึกกระหายน้ำเต็มแก่ พ่อค้ามีจำนวนหนึ่งชวนกันตัดกิ่งไทรแล้วพญานาคจึงดลบันดาลให้น้ำไหลออกมากินไม่หวาดไม่ไหว

 

ข้อคิดที่ได้

                การโลภมาก คือ การที่เรามีสิ่งหนึ่ง แต่ก็อยากได้อีกสิ่งหนึ่ง และการให้เป็นสิ่งที่ทุกคนกระทำ และช่วยเหลือกันเมื่อยามทุกข์ เราช่วยกัน