ชื่อ                    ศรัณยู สุทธิโส 

ระดับ                ประถมศึกษา

สถานศึกษา        โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง

ชื่อผลงาน          หงส์ทองคำกับคนโลภ

ชื่อวรรณกรรม    นิทานอีสป เรื่องหงส์ทองคำกับคนโลภ 

 

บทวรรณกรรม

               ... วันหนึ่งหงส์ทองคำ มองเห็นภริยาและลูกสาวมีชีวิตอยู่ด้วยความลำบาก เพราะต้องรับจ้างเขาทำมาหากิน เกิดความสงสาร อยากช่วยเหลือให้พ้นทุกข์จึงบินไปที่บ้าน ส่งเสียงเล่าเรื่องราวหนหลังให้ภริยาและลูกสาวฟัง จากนั้นได้ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยการสลัดขนทองคำของตนให้คนละ ๑ ขน แล้วก็บินไป ทองคำขนาดเท่าขนหงส์มีมูลค่ามิใช่น้อยเชียวแหละ คนทั้งสีสามารถนำมาให้เป็นปัจจัยบำรุงเลี้ยงชีวิตได้นานทีเดียว หงส์ทองคำ บินมาสลัดขนครั้งละ ๑ ขน ให้หลายครั้ง จนทำให้คนเหล่านั้นมีฐานะดีขึ้นกระทั้งกลายเป็นคนร่ำรวยไปทีเดียว 

 

ข้อคิดที่ได้

                วรรณกรรมเรื่องนี้สอนให้ผมรู้ว่าให้ผม สงสาร มีน้ำใจ เหมือนหงส์ทองคำตัวนี้มันมีน้ำใจต่อคนมากมาย พวกเราก็ต้องทำให้ได้เหมือนหงส์ทองคำตัวนี้ให้ได้ พวกเราก็ต้องทำให้สำเร็จเหมือนหงส์ทองคำให้สำเร็จให้ได้