ชื่อ                    กรพินธุ์ อ่ำสกุล

ระดับ                ประถมศึกษา

สถานศึกษา        โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา

ชื่อผลงาน          ความสุขจากคำพ่อสอน  

ชื่อวรรณกรรม    คำพ่อสอน (ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เกี่ยวกับเศรษฐกิจ-พอเพียง)

 

บทวรรณกรรม

                “...คำว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้นแต่มีความหมายว่าพอมีพอกินนี้ ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ในศาลานี้ เมื่อไหร่ ๒๐- ๒๔ ปี เมื่อปี ๒๕๑๗. ๒๕๑๗ ถึง๒๕๔๗ ก็ ๒๔ ปีใช่ไหม วันนั้นพูดว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง.ถ้าแต่ละคนพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะไม่พอมีพอกิน.บางคนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลย สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน.จึงต้องมีนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้ ให้พอเพียงก็มีความหมายว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยแต่ถ้าทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัติ อันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียง...” 

“...ฉะนั้นควรที่จะปฏิบัติสิ่งที่พอเพียง ทางความคิดก็เหมือนกันไม่ใช่ทางกายเท่านั้นถ้าใครมีความคิดอย่างหนึ่งและต้องการบังคับให้คนอื่นคิดอย่างเดียวกับตัวซึ่งอาจจะเป็นความคิดที่ไม่ถูกก็ไม่ควรทำ ปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ใช่การปฏิบัติแบบพอเพียง...”

“...สมมติว่าเดี๋ยวนี้ไฟดับ ถ้าไม่มีเศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดับไฟฟ้านครหลวงหรือไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาดับหมด จะพังหมด จะทำอย่างไร ที่ที่ต้องใช้ไฟฟ้าก็แย่ไป บางคนในต่างประเทศเวลาไฟดับ เขาฆ่าตัวตายแต่ของเราไฟดับจนเคยชิน เราไม่เป็นไร เมื่อไฟดับหากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่เต็มที่ ถ้าเรามีเครื่องปั่นไฟก็ใช้ปั่นไฟหรือถ้าขั้นโบราณกว่ามืดก็จุดเทียนคือมีทางที่จะแก้ปัญหาเสมอง ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็นับเป็นขั้น 3 แต่จะบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้พอเพียงเฉพาะตังเองร้อยเปอร์เซ็นต์ในทฤษฏีของหลวงนี้คือ ให้สามารถที่จะดำเนินงานได้...”

 

ข้อคิดที่ได้

                สิ่งที่พ่อสอนไม่เป็นเพียงการบอกให้ทำแต่ให้เราได้นำไปดำเนินชีวิต เพียงถ้าเรานำคำพ่อสอนไปใช้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นใครอาชีพไหนทั้งทุกภาคหรือทุกศาสนาก็ตาม พระองค์ไม่ได้ให้เพียงคำสอนแต่พ่อยังให้ทั้งป่า ฝน น้ำ ฟ้า ตลอดเวลาที่เรามีพ่อปกครองประเทศมามีแต่คำสอนดีๆจากพ่อ และพ่อไม่เคยหวังถึงสิ่งตอบแทน ทำให้เราคนไทยทุกคนมีความสุขจนถึงทุกวันนี้