ชื่อ                   สรวิศ กกไธสง

ระดับ                มัธยมต้น

สถานศึกษา        โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ชื่อผลงาน          พระมหาชนก 

พระราชนิพนธ์    พระมหาชนก 

 

บทวรรณกรรม

               พระเจ้ามหาชนกกษัตริย์แห่งกรุงมิถิลา มีพระราชโอรสสองพระองค์ พระนามว่า อริฏฐชนก และโปลชนก เมื่อสวรรคตแล้ว พระอริฏชนกได้ครองราชสมบัติและทรงตั้งพระโปลชนกเป็นอุปราช อมาตย์ผู้ใกล้ชิดได้กราบทูลใส่ร้ายว่า พระอุปราชโปลชนกคิดไม่ซื่อ พระอริฏฐชนกก็หลงเชื่อ สั่งจองจำพระโปลชนก แต่พระโปลชนกตั้งจิตอธิษฐานและหลบหนีไปได้ ภายหลังได้รวบรวมพลมาท้ารบและเอาชนะได้ในที่สุด พระอริฏฐชนกสิ้นพระชนม์ในที่รบ พระเทวีที่กำลังทรงครรถ์จึงปลอมตัวหนีออกนอกเมือง ด้วยความช่วยเหลือของท้าวสักกเทวราชจึงเสด็จหนีไปจนถึงเมืองกาลจัมปากะ ได้พราหมณ์ผู้หนึ่งอุปการะไว้ในฐานะน้องสาว ต่อมาทรงมีพระประสูติกาล ตั้งพระนามพระโอรสตามพระอัยยิกาว่า "มหาชนก" จวบจนกระทั่งมหาชนกเติบใหญ่ และได้ทราบความจริง ก็คิดจะไปค้าขายตั้งตัว แล้วจะไปเอาราชสมบัติคืน จึงนำสมบัติกึ่งหนึ่งของพระมารดาไปขาย แลกเป็นสินค้าออกเรือไปยังสุวรรณภูมิ ระหว่างทางในมหาสมุทร เรือต้องพายุล่มลง ลูกเรือตายหมดยังแต่พระมหาชนกรอดผู้เดียว ทรงอดทนว่ายน้ำในมหาสมุทรด้วยความเพียร ๗ วัน ๗ คืน จนได้พบนางมณีเมขลาในที่สุดนางมณีเมขลาได้อุ้มพระมหาชนกไปส่งยังมิถิลานคร ฝ่ายมิถิลานคร พระโปลชนกได้สวรรคตเหลือเพียงพระราชธิดานาม "สีวลีเทวี" ก่อนสวรรคตทรงตั้งปริศนาเรื่องขุมทรัพย์ทั้งสิบหกไว้สำหรับผู้จะขึ้นครองราชย์ต่อไป แต่ไม่มีผู้ใดไขปริศนาได้ เหล่าอมาตย์จึงได้ประชุมกันแล้วปล่อยราชรถ ราชรถก็แล่นไปยังที่มหาชนกบรรทมอยู่ เหล่าอมาตย์จึงเชิญเสด็จขึ้นครองราชย์และอภิเษกกับสีวลีเทวี ทรงไขปริศนาต่างๆได้ และทรงครองราชสมบัติโดยธรรม

 

ข้อคิดที่ได้

                พระมหาชนกได้ออกเดินเรือแล้วได้พบกับอุบัติเหตุลมพายุเข้าเรือล่ม พระมหาชนกได้ว่ายน้ำเป็นเวลา ๗ วัน ๗ คืน หลังจากนั้น ขณะนั้น นางเมขลากำลังเสวยทิพย์สมบัติเพลิน ก็มิได้ตรวจตรา นางจึงเห็นพระมหาชนกกำลังว่ายน้ำอยู่ นางเมขลาจึงรีบเข้าไปช่วย แล้วไปส่งถึงฝั่ง โดยไม่ได้เปิดเผยว่าตนเป็นคนช่วย แสดงให้เห็นถึงการให้ของนางเมขลาที่ให้ความช่วยเหลือพระมหาชนก และเสียสละเวลาบันเทิงสุขของตนเอง