ชื่อ                    ชัยมงคล แสนเมือง

ระดับ                มัธยมต้น

สถานศึกษา        โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

ชื่อผลงาน          กาเหว่า

ชื่อวรรณกรรม    เพลงกล่อมเด็ก

 

บทวรรณกรรม

                กาเหว่าเอ๋ย            ไข่ไว้ให้แม่กาฟัก

แม่กาก็หลงรัก                       คิดว่าลูกในอุทร

คาบเอาข้าวมาเผื่อ               ไปคาบเอาเหยื่อมาป้อน

ถนอมไว้ในรังนอน                ซ่อนเหยื่อมาให้กิน

ปีกเจ้ายังอ่อนคลอแคล        ท้อแท้จะสอนบิน

แม่กาพาไปบิน                     ที่ปากน้ำพระคงคา

ตีนเจ้าเหยียบสาหร่าย        ปากก็ไซ้หาปลา

กินกุ้งแลกินกั้ง                     กินหอยกระพังแมงดา

กินแล้วก็โผมา                     จับที่ต้นว่าโพธิ์ทอง

ยังมีนายพราน                     เที่ยวเยี่ยมเยี่ยมมองมอง

ยกเอาปืนขั้นส่อง                 จ้องเอาแม่กาดำ

ตัวหนึ่งว่าจะต้ม                   อีกตัวหนึ่งนั้นว่าจะยำ

กินนางแม่กาดำ                   ค่ำวันนี้อุแม่น่า

 

ข้อคิดที่ได้

                การให้ของแม่  คือการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้ความรักลูก  เฝ้าเลี้ยงดู  ให้ความอบอุ่นลูกทุกคน  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน