ชื่อ                   สามเณรกษิดิ์เดช เหล่าศร

ระดับ                มัธยมปลาย

สถานศึกษา        โรงเรียนเชตุพนศึกษา

ชื่อผลงาน          ทองแดง 

พระราชนิพนธ์    ทองแดง 

 

บทวรรณกรรม

               ทองแดงมีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่ง เวลาเข้าเฝ้าฯทองแดงจะหมอบในท่าประจำ คือไขว้มือ หากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขยับพระองค์ หรือแม้แต่กระแอม ทองแดงจะเงยหน้าขึ้นมองอย่างระวังระไว เมื่อมีผู้มาเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทองแดงจะหมอบเฝ้า อยู่ที่พระบาท ไม่วิ่งไปไหน และจะหมอบขวางอยู่ตรงกลางระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผู้มาเฝ้าฯ ถ้าเฝ้าฯ อยู่นาน ทองแดงจะเงยหน้ามองพระพักตร์และผู้มาเฝ้าฯ พร้อมกับถอนหายใจยาว แต่ไม่ลุกไปไหน  มารยาทดี

               ทองแดงเป็นสุนัขที่มีกริยาเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ ไม่เคยลามปาม สุนัขตัวอื่น เช่น ลูกๆของทองแดงเมื่อเข้าเฝ้าก็จะแสดงความดีใจ โดยกระโดดขึ้นนั่งบนพระเพลา แล้วเลียพระพักตร์ ทองแดงไม่เคยทำเช่นนั้น เวลาเข้าเฝ้าฯ จะนั่งอยู่ต่ำกว่าเสมอ แม้จะทรงดึงตัวขึ้นมากอดทองแดงก็จะหมอบลงกับพื้น และทำหูลู่อย่างนอบน้อมเจียมเนื้อเจียมตัว คล้ายๆว่า “ไม่อาจเอื้อม”เมื่อจะแสดงความจงรักภักดี ทองแดงจะเลียพระหัตถ์อย่างหนักหน่วงและเนิ่นนาน แบบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกว่า”เลียอย่างเป็นทางการ” คือเอาจริงเอาจัง ท่าเฝ้าฯประจำของทองแดงประสานมือไว้ข้างหน้า เป็นที่คุ้นเคยดีสำหรับผู้ที่พบเห็น มีข้าราชบริพารผู้หนึ่งกล่าวว่า ถ้าจะดูการหมอบเข้าเฝ้าฯ อย่างถูกต้อง ให้ดูทองแดง การที่ทองแดงเป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ได้ทำให้ทองแดงผยองหรือเบ่ง ตรงกันข้าม ทองแดงกลับมีสัมมาคารวะ ไม่คุกคามผู้ใด คนที่เคนเห็นทองแดงเมื่อเข้าเฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งแรกจะกลัวทองแดง เพราะหน้าดุ แต่แท้จริงแล้ว ทองแดงไม่ดุ นิสัยดี เป็นมิตรกับใครจะแสดงออกโดยการเลียมือ ดังนั้นเป็นที่เอ็นดูของผู้คนในวังและผู้อื่นที่เคยได้พบ

 

ข้อคิดที่ได้

                สื่อให้เห็นถึงความสุข ความปิติ ที่เกิดจากการให้หรือรับ ได้ข้อคิดที่มีการเปรียบเทียบจากการที่ทองแดงแสดงความกตัญญูรู้คุณ เจียมเนื้อเจียมตัวต่อพระองค์ท่านกั บบางคนที่ลืมตัว เมื่อได้โอกาสเป็นคนสำคัญแล้ว มักลืมตัวและดูหมิ่นผู้ที่มีพระคุณว่าเป็นคนต่ำต้อย