14-043

กายและใจ
Body and mind

สีน้ำมัน (130x170 cm.)
Oil Paint
ชื่อวรรณกรรม
ล่า
Hunt
ศิลปิน
นายสุรสิษฐ์ โสดาตา
Surasit Sodata
สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ราคา
30,000 บาท
Price
~1,000 USD
วรรณกรรม / Literature
เสียงลูกน้อยกรี๊ดอีกเมื่อผวาล้มลง จากนั้นก็มีแต่เสียงกรี๊ดและคนหัวเราะอย่างมีชัย “ได้แล้วลูกพี่” “ของกูใครอย่าพึ่งเสือกล่ะ ลากเข้าป่าโว้ย อีแก่ด้วย” ฉันดิ้นอย่างสุดฤทธ์ เรี่ยวแรงมีเท่าไหร่ใช้ออกไปจนหมดสิ้น เพราะเสียงลูกที่ร้องอยู่เร่าๆ “แม่แม่จ๋าช่วยหนูด้วยแม่จ๋า”
The sound of the girl screamed again as she fell. Then there were only screams and victorious laughter. "Got her, bro" "Don’t touch mine (woman)! Drag this and that damned old into the forest too" I struggled with all the strength. I spent all physical energy because of the yelling cry of my child. "Mom, mom, help me ... Mom"
เหตุผล / Reason
ความรุนแรงทางเพศเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสังคมประเทศไทยและส่งผลให้เกิดความเลวร้ายต่อสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ จนเกิดเป็นความทุกข์ของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายไร้ทางสู้ ในวรรณกรรมให้ภาพแทนผู้หญิงในลักษณะอ่อนแอไม่แข็งแรงเท่าผู้ชาย ข้าพเจ้าจึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาของประเทศไทยที่ยังคงมีอยู่ และภาวนาอยากให้ปัญหานี้ลดลงและหายไปจนหมดสิ้นเพื่อความสงบสุขของประเทศไทยและก้าวหน้าสืบต่อไป
Sexual harassment is inherent in the Thai society and it is the worsening of the physical and mental conditions until the victims suffer to helpless. This literature present women in a frail manner. Then I took it as inspiration for creating this work to reflect the problems of sexual harassment in Thailand that still exist and pray that it will be reduce and disappear completely for the sake of peace and progress of Thailand.

แชร์: