14-041

พื้นที่เยียวยา
Healing space

Lithograph (60x80 cm.)
Lithograph
ชื่อวรรณกรรม
ดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน
Wonderland in the backyard
ศิลปิน
นายณัฐวุฒิ ไกวัลศิลป์
Nuttawut Kaiwansin
สถานศึกษา
วิทยาลัยเพาะช่าง
Poh-Chang Academy of Arts
ราคา
30,000 บาท
Price
~1,000 USD
วรรณกรรม / Literature
จากการอ่าวรรณกรรมเรื่อง “ดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน” โดย ระรินทิพย์ ในบทความที่เล่าถึงหนูมาลีที่หลงเข้าสู่ดินแดนมหัศจรรย์ และได้พบเจอกับสิ่งแปลกประหลาดและธรรมชาติแวดล้อมที่แปลกตา ก่อนที่จะต้องทำภารกิจเพื่อให้ได้กลับคืนสู่บ้าน
From the literature on "Wonderland in the backyard" by Rarinthip in the article that tells of the Mali who wandered into a wonderland and meet strange things and weirdly natural surroundings before they must do a mission to get back home.
เหตุผล / Reason
ข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานถ่ายทอดจากจินตนาการ แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ในจินตนาการที่ทำให้เหมือนกับเราหลงเข้าไปในที่ที่อุดมสมบูรณ์ สวยงาม และแปลกตา เพื่อที่เมื่อเรากลับออกมาจะได้เป็นสิ่งเตือนใจให้เราอยากที่จะมีธรรมชาติที่สวยงามอย่างจิตนาการให้เป็นความจริง
I am so inspired to create works that come from my imagination. That represents an imaginary space that makes it seem as if we were lost in a place that is rich, beautiful, and exotic, so that when we come back out, it will be something to remind us to have the beautiful nature that we imagine come true.

แชร์: