14-035

สวนอันสดใส
Bright Garden

สีอะครีลิค (90x90 cm.)
Acrylic
ชื่อวรรณกรรม
สวนโลก
World Garden
ศิลปิน
นางสาวจุฑามณี คำดำ
Chuthamanee Kamdam
สถานศึกษา
โรงเรียนศิลปะลานคูน
Larncoon Art School
วรรณกรรม / Literature
ผักต่าง ๆ นานาจากสวนของคนบ้ากลายเป็นที่ต้องการของชาวบ้านร้านช่องอยู่ตลอดเวลา พวกมันพากันเติบโตงอกงามอย่างไม่หยุดยั้งด้วยน้ำในสระ น้ำฝนและน้ำค้าง ด้วยปุ๋ยคอกจากมูลของเป็ดและไก่ และด้วยฟางข้าวที่ห่มคลุมลงไปบนแปลงดิน พวกมันพากันเติบโตอยู่ในความจริงของดิน น้ำ ลม ไฟ และในความหลับฝันของผู้ที่กราบไหว้ดิน น้ำ ลม ไฟ เติบโตอย่างสะอาดหมดจด ด้วยมือและดวงใจแห่งความเป็นแม่ของผู้เพาะหว่าน ผักต่าง ๆ นานาเหล่านั้นจึงไม่ถูกเจือปนด้วยสารเคมีใด ๆ ท่ามกลางมดและแมลงที่พากันเคลื่อนไหวไปรอบ ๆ ตัวนาง และแทบจะได้ยินเสียงของไส้เดือนดินที่เบื้องใต้ พวกมันพากันงอกงามอย่างไม่หยุดยั้ง บรรดาเถาถั่วเลื้อยยอดขึ้นไปโอบกอดก้อนเมฆ บรรดาเถาแดงก็ทอดยอดไปสุดเส้นขอบฟ้า กอคะน้าหรือกอกะหล่ำขยับขยายเนื้อตัวออกเท่าครกตำข้าว เช่นเดียวกับต้นข้าวในท้องทุ่งนาที่แตกรวงละหม้อแตกกอละเกวียน ฟักแฟงแตงโมก็หนักแน่นและเติบโตใหญ่จนแบกหามกลับกระท่อมแทบไม่ไหว บรรดาแม่เป็นแม่ไก่ก็ออกไข่ดกเสียจนเก็บไม่ทัน พวกมันพากันหาอยู่หากินอย่างเป็นอิสระภายใต้สวนคนป้า คุ้ยเขี่ยหามดปลวก ดำน้ำลงไปค้าหากุ้งหอย โบกบิน วิ่ง ว่าย และไข่สดเหล่านี้ก็เป็นที่ต้องการของคนข้างนอกอยู่ตลอดเวลา
Numerous vegetables from Madman's Garden have become in constant demand by the locals. They continued to grow and flourish with the water in the pond. With rain, dew and manure from ducks and chickens, with rice straw covering the soil. They grow in the truth of the earth, the water, the air, the fire, and in the dreams of those who worship the earth, water, air, and fire that grow clean. By the hand and motherhood of the sower, the various vegetables were not contaminated any chemicals. Among ants and insects moving around, and the sound of earthworms could almost be heard. Beneath, the trees continued to flourish. The pea vines climbed up to embrace the clouds. The red vines extending up to the horizon. Kale, or kale stems, widened the body like a mortar of rice, like the rice plant in the field growing as big as wagon. Gourds and watermelon were firm and growing so big that it was hardly able to carry back the hut. The hens and duck lay so many eggs that they could not be collected in time. They lived independently under the mad man's garden, flew, ran, and swam, finding ants, termites, diving down the water to search for prawns, snails. Fresh eggs were in constant demand by the people outside.
เหตุผล / Reason
สวนโลก คือส่วนที่ผู้คนแสวงหา เป็นส่วนที่มีแต่ธรรมชาติอันสวยงามน่าประทับใจ มองไป ณ แห่งใดในโลกของเราที่ตระการตาไปด้วยความงดงามของพันธุ์นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง รูปทรง ใบดอก กิ่งก้าน พืช ผล ล้วนแล้วแต่ดึงดูดเอาสายตาและความสนใจของเราเป็นความประทับใจในสวนนี้อย่างมากมาย สวนของหนู คือสวนที่ได้เลือกเอาตอนของสวนแห่งจินตนาการที่ผสมผสานกับความเป็นจริงเข้าด้วยกัน พืชผักที่มีก็มีจริง เป็ด ไก่ สัตว์เลี้ยงเป็น ๆ ก็มีจริง แต่ก็ได้สร้างผลงานขึ้นอยู่ในรูปของวงกลมที่คล้ายโลกของเรา หรือเป็นวงกลมที่ไม่มีที่สิ้นสุด หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามสถานะของโลก ดิน ฟ้า อากาศ อันเกิดเป็นพืชพันธุ์อันหลากหลาย ผลัดเปลี่ยนกันไปไม่มีจบสิ้น ที่จะทำให้ทุก ๆ สรรพสิ่งเหล่านี้อยู่คู่กับโลกของเรา เป็นสวนโลกที่ประทับใจไม่ลืมเลือน
The garden of the world is where people seek. It is a part of the natural beauty that is impressive to look at anywhere in our world that is spectacular. Filled with the beauty of various species, the shapes, the leaves, the flowers, the branches, the plants, all attract our eyes and our attention. ‘My Garden’ is a garden of Imagination that combine with reality together. There are real vegetables, ducks, chickens, and even pets, but they have created works in the form of circles that resemble our world, or an infinite circle, that circulates according to the state of the world, the climates that produce diverse vegetation. The turns are endless. To bring all these things together with our world is an impressively unforgettable world garden.

แชร์: