14-021

เล่นน้ำคลอง
Canal play

สื่อผสม (40x60 cm.)
Mixed media
ชื่อวรรณกรรม
บ้านชายทุ่ง
House in the border field
ศิลปิน
เด็กหญิงศิวกร ดำจีน
Siwakorn Damchin
สถานศึกษา
โรงเรียนศรียาภัย
Sriyapai school chumphon
วรรณกรรม / Literature
บ้านอยู่ชายคลอง ลูกจันจึงมีกิจกรรมที่สนุกๆ ทำในวันหยุดเสมอ ถัดจากบ้านพี่สาวเพียงสามหลังก็ถึงชายคลองบ้านหลังติดกันเป็นบ้านเช่า ถัดไปเป็นบ้านเพื่อนของลูกจัน ซึ่งเปิดเป็นร้านค้าใหญ่ที่สุดในหมู่บ้าน ถัดไปอีกเป็นร้านค้า เจ้าของเป็นสองสามีภรรยาที่ใจดี พูดจาไพเราะเหมาะสมกับอาชีพค้าขาย ถัดจากบ้านหลังนี้เป็นตลาดเย็นซึ่งตั้งอยู่ริมตลิ่ง ความจริง ลูกจันคุ้นเคยกับคลองนี้มาตั้งแต่เล็กๆ เพราะเคยหนีพี่มาอาบน้ำคลองกับพี่จุก อาบน้ำในสระไม่สนุกเท่ากับอาบน้ำในคลอง เห็นพี่ๆ กระโดดน้ำกันตูมๆ น่าสนุก จึงลงเล่นบ้าง ตอนนั้นลูกจันยังว่ายน้ำไม่เป็น เลยใช้วิธีเดินไปตามสะพานที่ทอดลงคลองค่อยๆ หย่อนตัวลงน้ำ โดยเกาะเสาสะพานไว้ แล้วโผเข้าหาฝั่ง ครั้งแรกๆ เท้าเหยียบพื้นทรายก็ดีใจ รีบวิ่งขึ้นสะพานไต่ไปตามเสาแล้วโผเข้าหาฝั่งใหม่ แต่ครั้งสุดท้ายเกิดโผไม่ถึงฝั่ง เท้าไม่แตะพื้นทรายจึงจมน้ำ สำลักน้ำหูตาเหลือก แต่ต้องตะเกียกตะกายจนถึงฝั่งได้ตั้งแต่นั้นมาก็ว่ายน้ำเป็น แต่ถูกพี่จินตีก้นตั้งแต่ ชายคลองจนถึงบ้าน โทษฐานที่หนีมาเล่นน้ำคลอง ตีก้นแต่ละครั้ง พี่ก็พูดสำทับว่า “ทีหลังอย่าหนีมาอาบน้ำคลองอีก”
There is a house near a canal, in which Luk Chan lives and always has fun activities do on holidays. After reaching the canal, the adjacent is a rental house. Next door to Luk Chan's is her friend's house, the largest store in the next village. Another is the store of a nice husband and wife couple. Next on the canal bank is located a late afternoon market. Actually, Luk Chan had been familiar with this canal since young, used to sneak out from home to take a bath in the canal with an older friend, Pee Juk. Having seen them jumping into the water made her excited. For Luk Chan, taking bath in the pond was less funny than in the canal but she was not able to swim, so she followed her older friends to the canal by walking along the embankment to the stairs, and dropped herself in the water. She had to hold tight the pillars of the bridge and tried to move from one pillar to the other. Once it happened, she could not manage her movement. She was between two pillars and her tiptoes could not meet the bed of the canal, so she drowned and suffocated. She struggled until she reached to the bank. Since then she knew how to swim as long before punished by the elder brother Pi Chin for disobedience on the way back from canal to home and repeated his warning.
เหตุผล / Reason
ภาพนี้มีแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเด็กบ้านทุ่งที่มีวิถีชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์งดงาม บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่ง เป็นเด็กที่ขยัน น่ารัก มีสัมมาคารวะ เป็นที่โปรดปรานของทุกคนในครอบครัว ใกล้ชิดกับผู้เป็นแม่ อาศัยอยู่ในชนบท ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณริมคลอง เป็นคลองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีความสุขและมีความสนุกสนานกับกิจกรรมในวัยเด็กที่ทำในวันหยุดเสมอ เช่น การละเล่นต่างๆ การจับปลา การพายเรือ การอ่านหนังสือ การปลูกต้นไม้ แม่น้ำลำคลองเป็นแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่ การเล่นน้ำในคลองข้างบ้านควรเป็นน้ำที่ใสสะอาด ไม่สกปรกและไม่มีขยะเน่าเสีย ทำให้สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลองและบริเวณรอบข้างมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้สอยอุปโภคและบริโภคได้อย่างเต็มที่ สามารถใช้เพื่อการเกษตร นอกจากนี้แม่น้ำลำคลองเป็นแหล่งรวมของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สร้างสมสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เราสามารถใช้แม่น้ำลำคลองในการเดินทางได้ เราควรดูแลแม่น้ำลำคลอง ไม่ควรทิ้งขยะมูลฝอยและของเสียลงสู่แม่น้ำลำคลอง และเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลอง
This picture inspired me with the story of a children in the countryside, whose way of life is in the pristine and gorgeous nature and tell a story about a child, diligent, cute, respectful, whom everyone loved in the family; especially the mother. Living in the countryside, located on the natural canal, made him feel happy and funny with childhood activities on the holidays, such as playing, fishing, boating, reading, and learning, and planting. The river is large, the water is clean, and the surroundings are fully good for consuming and agriculture. Further, rivers and canal are ones of sources of arts, cultures, and customs, which gathered and passed on generation to generation dated from antiquity, and become identities of the communities. We should keep clean rivers and canals and conserve them for good.

แชร์: