14-018

ดวงดาวสีน้ำเงิน
Blue stars

ภาพพิมพ์ (40x60 cm.)
Print
ชื่อวรรณกรรม
วันโลกยิ้มแฉ่ง
World Smiling Day
ศิลปิน
เด็กหญิงธัญญฑ์ชนก นันโท
Thanyachanok Nunto
สถานศึกษา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
Yupparaj Wittayalai school
วรรณกรรม / Literature
จากเรื่องดวงดาวสีน้ำเงิน การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ปรากฏไปทั่วโลกเพราะชาวโลกเริ่มหวาดกลัวภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น คลื่นความร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วม พายุหิมะ แผ่นดินถล่ม น้ำแข็งขั้วโลกละลายและอื่นๆอีกมากมาย สภาพอากาศแปรปรวน ชาวโลกจึงพยายามช่วยกันรณรงค์ให้ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ หาพลังงานทดแทนมาใช้ หันกลับมาใช้กระดาษแทนพลาสติก ปิดไฟลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซพิษและอื่นๆอีกมากมาย เมื่อโลกกลับสู่บรรยากาศปกติ สภาพภูมิอากาศไม่แปรปรวน สภาพเศรษฐกิจกลับมาเฟื่องฟูไปทั่วโลก วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีล้ำสมัยเกิดขึ้นมากมาย มีนักประดิษฐ์ คิดค้น รถยนต์ ใช้ขับกันบนท้องถนนมากมาย
From the story of the blue stars, campaign to reduce global warming appeared to all over the world because people have begun to beware natural disasters that occurred from time to time. Because of heat wave, thunderstorms, floods, blizzards, landslides, melting of the polar ice and more inclement weather, people are trying to help each other campaign to save natural resources, find energy. Instead of plastic, we use paper. When turning the lights off to reducing energy consumption and toxic gas emission, and much more, the atmospheres of the world shall return to its normalcy. When climate is stable, the world economy will prosper. Science and technology avant-garde come to existence; inventors, cars that are abound in the roads, etc.
เหตุผล / Reason
จากเรื่อง ดวงดาวสีน้ำเงิน ฉันประทับใจเกี่ยวกับการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เพราะปี 2550 มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย เช่น เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วม พายุหิมะ แผ่นดินถล่ม น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นในยุคนั้น และได้ทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาที่ไม่ทำให้เกิดโรคร้อน เช่น ช่วยกันรณรงค์ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ หาพลังงานมาทดแทน หันกลับมาใช้กระดาษแทนถุงพลาสติก ปิดไฟลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซพิษ เป็นต้น และได้รู้ถึงสภาพเศรษฐกิจ และการพัฒนาของเทคโนโลยีและการศึกษา และได้รู้ถึงปัญหาเมื่อก่อนว่าสภาพแปรปรวนมาก และเกิดละลายกลายเป็นน้ำไหลลงสู่มหาสมุทร ทำให้การไหลอย่างรวดเร็วของน้ำในมหาสมุทรที่ถูกน้ำจากน้ำแข็งเข้ามาเพิ่มปริมาตร ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันทั่วโลก ในยุคนั้นและมีผู้คนถูกน้ำซัดหายไปมากมายจนยากจะสืบค้น และในปลายปีนั้นเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ เกิดความเสียหายกระจายทั่วโลก และทำให้รู้ว่าเมืองใหญ่หลายแห่งทั่วโลกกลายเป็นเมืองร้างจมอยู่ใต้น้ำ และผู้คนต้องอพยพย้ายไปสร้างบ้านเมืองอยู่บนเขาและการเลี้ยงสัตว์ทำได้ยากขึ้น และสภาพอากาศไม่คงที่
From the story of the blue star, I was impressed about the global warming campaign. Especially in the year 2007, many occurrences such as thunderstorms, floods, blizzards, landslides, polar ice melting, causing various stories to happen in that era, and make us learn how to solve problems that do not cause greenhouse effects, such as campaigns to help save the natural resources. By applying renewable energies, we turn back to use paper bags instead of plastic bags, turn off the lights, reduce energy consumption, and reduce emissions of toxic gases, etc., realize the economic conditions and the development of technology and education. And the most important is learn of the problem in the past that everything had been volatile, such as polar permafrost has been melting and huge sum of water flowing into the ocean and causing the rapid flow of ocean streams that have caused flash floods around the world. In the next era, when there were so many catastrophes, lowlands subsided and people shall be driven away, so it was hard to search, and at the end of the year, there was a big earthquake and many big cities have become abandoned cities, submerged under water. Eventually, people have to migrate to build a country on the highlands and raising animals could be more difficult because the climate is unstable.

แชร์: