14-012

หิ่งห้อย แมลง มหัศจรรย์
Firefly: the miraculous

สีไม้+สีโปสเตอร์ (40x60 cm.)
Colored pencil and poster color
ชื่อวรรณกรรม
เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก
When grandpa and grandma were young,
ศิลปิน
เด็กหญิงปุญญิศา สดใส
Poonyisa sodsai
สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
Anubaan Chiangmai school
วรรณกรรม / Literature
ตอนกลางคืนหน้าร้อน ที่ต้นลำพูมีหิ่งห้อยบินว่อนอยู่เต็มทุกต้น หิ่งห้อยเป็นแมลงตัวเล็ก ๆ มีแสงในตัวเอง เวลามันบิน แลดูวิบแว๊บ วิบแว๊บ สวยมาก บริเวณอื่นมืดยกเว้นต้นลำพูที่มีหิ่งห้อยส่องแสงสว่างอยู่ระยิบระยับราวกับเฉลิมสวยน่าดูมาก โดยเฉพาะเวลากลางคืนข้างแรมที่เดือนมืด ต้นลำพูจะสว่างดีมาก กินอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เด็กผู้ชายโต ๆ จะนำเด็กเล็ก ๆ ไปจับหิ่งห้อยกัน เอาผ้าขนหนู ผ้าขาวม้าติดตัวไป มีขวดใหญ่มีฝาเกลียวไปด้วย เมื่อถึงต้นลำพูที่มีหิ่งห้อยมาก ๆ พอมันรู้ว่ามีคนจะมาจับมันจะดับไฟในตัวของมันจนมืด เราต้องนิ่ง ๆ ไม่เอะอะ “เงียบ จุ๊ ๆ” เลียงคุณอาคนเล็ก บอกหลาน ๆ รอจนมันหายกลัวก็จะเปิดไฟสว่างอีก คุณอาก็เอาผ้าเช็ดตัวตลบหิ่งห้อย แล้วเอาลงมาคลี่ดูได้หิ่งห้อยหลายสิบตัว ให้หลานเล็ก ๆ ช่วยกันจับใส่ขวดคนละไม้ คนละมือ
In the middle of a summer night, there were copious fireflies circulating around the lotus trees. They looked glittering in the darkness, especially on the night of the waning moon. After dinner, a teenage boy led a group of kids to catch fireflies at the lotus trees. They brought towels, Karmar band clothes, and a plastic bottle with a screw cap for their small adventure. When they arrived at the trees, the fireflies seemed to know what would happen, so they switched off their lights to camouflage themselves with the darkness. My little uncle signaled everyone in the group to keep quiet and waited until the fireflies glowed their lights again. Therefore, it was easy to spot and it’s time to hunt those fireflies.
เหตุผล / Reason
เป็นหนังสือที่เล่าเรื่อง ชีวิตในวัยเด็กของคุณตาคุณยาย ซึ่งผู้เขียนบรรยายให้เห็นภาพ ความประทับใจ เหมือนเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นจริง ๆ โดยเฉพาะตอนหิ่งห้อย ฉันได้อ่านแล้วมีความสนุกสนาน ตื่นเต้น ที่บรรยากาศตอนกลางคืนท่ากลางความมืด แต่มีแสงสว่างระยิบระยับมากมาย เป็นความตื่นตาตื่นใจ แฝงไปด้วยความมหัศจรรย์ของแมลงตัวเล็ก ๆ ที่มีแสงสว่างในตัวเอง ทำให้ฉันรักเมืองไทย ที่มีบรรยากาศที่สวยงามในยามค่ำคืน
I was impressed by the picture the author depicted in the form of writing. It seemed that I was in the situation myself, especially in the firefly chapter. I was enthralled by the night of miraculously glittering fireflies that naturally possess light themselves. This made me love Thailand where I can enjoy the natural beauty at night.

แชร์: