14-009

ธรรมชาติหลังใหญ่
The Great Nature

ภาพพิมพ์ (40x60 cm.)
Etching
ชื่อวรรณกรรม
ลูกอีสาน
The Northeastern Boy
ศิลปิน
เด็กชายณัฐพล แพงคำ
Natthapol Paeskham
สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
Buddhametta School
วรรณกรรม / Literature
คืนหนึ่งเดือนหวาน แต่พระจันทร์รุบหรู่เพราะหมู่เมฆบัง ขณะคูนนอนอยู่ระเบียงเรือนกับพ่อ มีทิดจุ่นขึ้นเรือนมาไว ๆ บอกว่าเอื้อยคำกองเจ็บท้องจะออกลูกแต่ตอนค่ำ ป่านนี้ยังไม่ออก ขณะนี้หมอตำแย กับป้าขาวเมียลุงใหญ่พากันข่มท้องเอื้อยคำกองอยู่ ทิดจุ่นว่าเท่านั้นก็มีแสงไฟดวงใหญ่หล่นวูบวาบจากบนฟ้าลงมาบ้านคุ้มเหนือ คูนตกใจร้องขึ้นชี้มือไปว่า “โฮ ๆ แสงไฟอะไร” พ่อบอกว่า “นั่นแหล่ะเขาเรียกว่าผีพุ่งใต้” พลันนั้นทิดฮาดขี้เมาก็วิ่งกึก ๆ มาอีก พูดว่า “เมียมึงออกแล้ว ออกลูกแล้ว ทิดจุ่นกลับไปไว ๆ” พ่อสอนอีกว่าเรื่องผีพุ่งใต้นี้ คนโบราณถือกันว่า ถ้าคนเกิดมาในขณะที่มีผีพุ่งใต้ตก คนนั้นนั้นจะเก่งกล้าสามารถในทางใดทางหนึ่ง ลูกเอื้อยคำกองก็ต้องเก่งทางหนึ่งแน่ ๆ คือเก่งกว่าคนอื่น
On the night of waxing moon but the clouds floating across the sky, Koon was laying beside his dad at the balcony of his house. Tid Jun rushed to see them tell that Euey Kham Gong was about to give birth but she was having labor pain. The midwife and Aunt Khaow tried to press her abdomen to facilitate newborn delivery. Meanwhile, there was a ball of fire flying across the sky to Baan Khum Nue. Koon got excited and cried out “Oh, what the light is?” Dad replied that it was the meteor. Suddenly, the drunken Tid Haad climbed up the house to inform Tid Jun that his wife just gave birth and urged him to return home abruptly. Dad told Koon about the ancestor’s belief that the newborn baby who was born in the meteor night would be a courageous man, so Euey Kham Gong’s son would be a talented boy in some way.
เหตุผล / Reason
ตามที่ผมได้อ่านมา มีหลายอย่างที่ผมประทับใจในภาพของผม จึงมีเรื่องราวหลายเรื่องราวในภาพ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนอีสานจะอยู่รวมกันกับธรรมชาติ มีธรรมชาติ เป็นศูนย์รวม มีป่าไม้ หนังสือเล่มนี้จึงบอกถึงความรัก ความผูกพันของคนอีสาน และธรรมชาติ
There are many impressive stories in my picture. Mostly, the Northeastern people are likely to live with nature and forest. This book is centralized on love, relationship, and nature.

แชร์: