14-008

นั่นไงต้นไม้แทนตัวของฉัน
That is the tree of me

สื่อผสม (40x60 cm.)
Mixed media
ชื่อวรรณกรรม
เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก
When grandpa and grandma were young,
ศิลปิน
เด็กหญิง ภัทรชญา ลาภภัทรานนท์
Phatchaya Larbphatchatanont
สถานศึกษา
ชมรมสอนศิลปะหอศิลป์ปาร์ตี้อาร์ตแกลอรี่
Party Art Gallery
วรรณกรรม / Literature
คุณแม่ของคุณยายชี้ในคุณยายและพี่สาวดูว่า “นี่ไงต้นมะพร้าวที่แม่เอารกมาฝังไว้เมื่อตอนลูกเกิด คนละต้น แต่ก่อนหน้านี้เด็กเกิดจะเอารกมาฝังไว้โคนต้นไม้ ถ้าต้นไม้เจริญงอกงามเด็กคนนั้นก็จะเจริญด้วย แม่จึงเลือกฝังโคนต้นไม้เพราะโตเร็วดี” แล้วต่อมาคุณแม่พาลูก ๆ ไปเที่ยวท้องนา แล้วชี้ต้นตาลให้ดูว่า “โน่นไง ต้นตาลที่ฝังรกลุง ฝังตั้งแต่ต้นเล็ก ๆ เดี๋ยวนี้สูงแค่นี้เอง ต้นตาลอายุยืนมากนะ แต่เติบโตช้ามาก” คุณแม่เล่าว่า “พี่เลี้ยงคุณลุงเป็นคนจัดการเอารกใส่หม้อมาฝังที่ต้นตาลนี้” แกบอกว่า ถึงแม้ต้นตาลจะเติบโตช้ามากแต่ก็ทนทาน ทนแดด ทนฝน ตายยาก แกจึงเลือกม่ฝังที่ต้นตาล เพื่อเด็กจะได้มีอายุยืน ทนทานและแข็งแรงด้วย การฝังรกแล้วปลูกต้นไม้นี้ เป็นการปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกไปในตัวไงเล่า” คุณยายคิดว่าเป็นความคิดที่ดีจริง ๆ คุณยายก็มีต้นมะพร้าวเป็นที่ระลึก เมื่อเกิด คุณลุงก็มีต้นตาลต้นหนึ่ง คุณแม่ก็มีอีกต้นหนึ่ง เอารกไปฝังตามต้นไม้ยืนต่าง ๆ แล้วแต่จะคิดว่าฝังต้นอะไร คุณพ่อของคุณแม่จึงให้เอารกลูก ๆ ฝังโคนต้นตาลหมด เป็นที่ระลึกแล้วยังได้ประโยชน์อีกหลาย ๆ อย่างจากต้นตาลนี้ด้วย
My great-grandma pointed the coconut tree for my grandma and her sister and told them where she buried her placenta. After giving birth to a child, the mother or somebody took her placenta and buried it under the tree with the belief that if the tree grows well, the child will have a good life. She led her kids to the rice field where she put another placenta of my uncle. The placenta was well kept in the jar and buried under the sugar palm tree as the tree has a long life despite its slow growth. It can endure the harsh climate. That’s why she put it under the tree. My uncle will have a long life and be strong like the tree. The tree we buried the placenta can be a memorable tree, either. She thought it was a good idea that we had a tree to reminisce. Moreover, we can take the fruitful benefits from the tree.
เหตุผล / Reason
หนูมีความประทับใจหลังจากได้อ่านบทนี้ เรื่องราวเกิดจากภูมิปัญญาและความเชื่อของชาวบ้านที่เวลาคนจะคลอดลูกมักจะเอารกมาฝังไว้โคนต้นไม้ และถ้าต้นไม้เจริญงอกงาม เด็ก ๆ ก็จะเจริญเติบโตด้วย ส่วนมากจะฝังไว้กับต้นไม้ยืนต้นตั้งแต่เล็ก ๆ เช่นต้นมะพร้าว เพราะโตเร็วดีและต้นตาลซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่สามารถออกผลได้กิน และได้ใช้ประโยชน์อีกทั้งยังมีความสูงใหญ่ และอายุยืนด้วย แม้จะเติบโตช้าแต่ก็ทนทาน ทนแดด ทนฝน และตายยาก หนูชอบในความคิดของชาวบ้านในเรื่องนี้ เพราะสามารถต่อยอดมาเป็นความรู้สึกถึงการให้รู้จักคุณค่า และรักษาต้นไม้ทุก ๆ ต้น ให้ยั่งยืนเพื่ออยู่คู่กับธรรมชาติรอบตัวของเราตลอดไป มันถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องหันมาตระหนักและร่วมมือร่วมใจกันเพื่อช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปลูกฝังและสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนรุ่นต่อไปด้วยค่ะ
I was impressed by the local wisdom and belief that the placenta of the newborn baby is buried under the tree. It is believed that if the tree grows well, the baby will have a beautiful life. Mostly, it is likely to bury the placenta under the perennial tree when it is young, such as a coconut tree. This tree has a lot of benefits for the owner and tolerates the destructive nature. Despite slow growth, it is hard to die. I like this belief as it teaches me to conserve nature. It’s time for us to be well aware of this issue and help preserve nature in order to hand on the responsible value to our next generation.

แชร์: