14-007

บ้านในป่า
A House in the Jungle

สีอะครีลิค (40x60 cm.)
Acrylic
ชื่อวรรณกรรม
บึงหญ้าป่าใหญ่
Grassy Pond and the Big Jungle
ศิลปิน
เด็กหญิงกรีติกา ซิงค์ ชาวสวน
Kritika Singh Chaosuan
สถานศึกษา
สถาบันสอนศิลปะ Ononart Sattohip
Ononart sattahip
วรรณกรรม / Literature
เขาปีนนำขึ้นไปบนต้นไม้นั้น กิ่งช่างมากมายไม่น่ากลัวตก ใบที่ทึบก็ทึบจนเรามองไม่เห็นคนที่ขึ้นไปก่อน ได้ยินแต่เสียงฮึดฮัดออกแรงโหนเหนี่ยวพาตัวขึ้นไป ต้นไม้บางต้นเท่านั้นแหละที่มีไว้ให้เราปีนป่าย คนที่มีเท้าสำหรับเดินพื้นดินจะไม่รู้หรอกถึงความลับแห่งกิ่งไม้ต้นไม้ที่มีไว้เพื่อให้เราโหนไต่ ท้าทายให้เราแข็งแกร่งและกล้าหาญ พวกคนตาขาวเท่านั้นวิงวอนร้องเสียงสั่นว่าลงมาๆ อย่าปีนขึ้นไป ต้นไม้ใหญ่ๆ คงเสียใจถ้าไม่มีใครเลยสักคนไปป่ายปีน
A boy led his friends to climb up the tree. Its branches stretching in any direction scared us because it looked so dark when we looked up to the treetop. We couldn’t see the one who was climbing and hanging in the tree. We only heard the loud sound of climbing and swinging. Not many people knew that some trees could be climbed and some branches could be hung and swung. It was very challenging for those who were brave enough. Only the chicky prayed for life and asked the climbers to descend themselves to the earth. The gigantic trees would feel depressed if there was no-body climbing up.
เหตุผล / Reason
ประทับใจโทนเขานี่แหละ เขาควรจะเติบโตไปเป็นผู้ถ่ายทอดสิ่งที่มีเสน่ห์มาดูใจคน ความคิดความฝันของเขาพิเศษสุดเท่าที่เด็กคนหนึ่งจะเคยมี แผ่นดินทองของไทยนี่แหละที่หล่อหลอมเขา เขาทำให้เรารู้จักสายน้ำลำแคว รู้รักแม้หมู่ไม้สายลม เขาเข้าใจฟ้าฝนโคลนเหลว เราเป็นหนึ่งเดียวกัน เราเอนอิงพิงกันอยู่ เราเรียนรู้จากกันและกัน ถ้าเรารักธรรมชาติ เราก็อยากให้มันคงอยู่ เราจะหาวิธีดูแล รักษาให้อยู่กับโลกใบนี้ตลอดไป เราทุกคนควรหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมและช่วยกันรักษามันไว้
Tone, the character in the story, was so imposing that he presented the charming of nature. His thought and feeling was unique and was molded by our golden land. He introduced us to nature such as rivers, breeze, climate, and forest. We learn to live with nature through him. Hence, we should preserve it for the next generation.

แชร์: