14-001

หน้ากากผี
Ghostly mask

สีไม้ (40x60 cm.)
Colored pencil
ชื่อวรรณกรรม
ประเพณีพื้นบ้าน ตำนานพื้นบ้าน
Folk Customs; Local Legends
ศิลปิน
เด็กชายนนทพัทธ์ พุตสุด
Nonthaphat Phutsud
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเขวา
Bannonkhao school
ราคา
10,000 บาท
Price
~333 USD
วรรณกรรม / Literature
ผีตาโขน เป็นการแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอเมืองด่านซ้าย การเรียกว่า “ผีตาโขน” นั้น มีผู้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่า มีชายหญิงคู่รักกันมาก แต่ถูกกีดกันจึงหลบเข้าไปในอุโมงค์ซึ่งเป็นที่เก็บทรัพย์สินบริจาคของวัดพระธาตุสองรัก เมื่ออุโมงค์ถูกปิดลงโดยไม่รู้ว่ามีคนอยู่ข้างในทั้งคู่ก็ตาย จึงกลายเป็น “เจ้าพ่อกวน” และ “เจ้าแม่นางเทียม” เฝ้าดูแลรักษาองค์พระธาตุตลอดมา จนมีดวงวิญญาณขอเป็นบริวารมากขึ้น เมื่อถึงเทศกาลบุญพระเวสวิญญาณทั้งหลายก็จะออกมาร่วมขบวนแห่พระอุปคุตกันชาวบ้าน จึงเรียกกันว่า “ผีตามคน” จนนานเข้าเลยเพี้ยนเป็น “ผีตาโขน”
Phi Ta Khon has portrayed the finest cultures and customs of Dan Sai District, Loei Province. It is assumed that the origin of the legend derived from the story of a couple whose love was oppressed, so they needed to hide in a big cave where the treasure of Phra That Sri Song Rak Temple was kept. Unfortunately, the cave was blocked accidentally resulting in the death of the couple who later became spirits: Chao Pho Guan and Chao Mae Nang Tiem. Both of them had protected PhraThat since then, and a lot of spirits came to be their subordinates thereafter. It is believed that when the ‘Boon Phaves Festival’ arrived, all of the spirits would appear on earth to join the parade worshipping PhraUbpakut. The villagers called them ‘Phi Tam Khon’ (the spirits follow the humans), but later the calling has changed to be ‘Phi Ta Khon’.
เหตุผล / Reason
จากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ทำให้รู้สึกประทับใจว่า เมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวงดงามอยู่มากมาย สร้างความประทับใจ และความรู้สึกให้แก่ผู้ที่ได้ไปเยือน ผีตาโขนไม่ใช่ผีที่หน้ากลัว แต่เป็นผีน่ารัก ที่มีการละเล่นที่สนุกสนาน มีวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หมู่บ้านผีตาโขนที่โด่งดังไปทั่วโลก ร่วมสัมผัสประเพณีโบราณอันงดงาม โดยการปลุกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่น ตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ สร้างจิตสำนึกของความเป็นคนท้องถิ่น ๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย ซึ่งถ่ายทอดผ่านความประทับใจความสวยงาม ผ่านเรื่องราวของหน้ากากผี
It is quite impressive that Thailand has a wide variety of places for tourism. Phi Ta Khon is not as scary as everyone thinks about, but they are enjoyable and renowned around the world. There are plenty of traditional recreations and unique cultures. We should encourage the locals to preserve their folklores and customs by holding cultural activities for this will create awareness. The life-style and origin of the locals have been reflected through the picture of The Ghostly Masks.

แชร์: