อินทัชขอเชิญน้องๆ เยาวชน
ตั้งแต่ ป.4 ถึงมหาวิทยาลัย
ประกวดผลงานศิลปะ

ในโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14
เลือกหัวข้อ "ฉันรักเมืองไทย" หรือ "รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกของเรา"
ชิงทุนการศึกษารวม 1,415,000 บาท
สมัครเข้าประกวด รายละเอียดโครงการ

อินทัชขอเชิญน้องๆ เยาวชน
ตั้งแต่ ป.4 ถึงมหาวิทยาลัย
ประกวดผลงานศิลปะ

ในโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 เลือกหัวข้อ "ฉันรักเมืองไทย" หรือ "รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกของเรา" ชิงทุนการศึกษารวม 1,415,000 บาท
สมัครเข้าประกวด รายละเอียดโครงการ
เลือกหัวข้อ

"ฉันรักเมืองไทย" หรือ "รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกของเรา"

เพื่อให้เยาวชนแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ ทั้งในเรื่องของการมองเมืองไทยในรูปแบบที่อยากเห็น หรืออยากให้เป็นในอนาคต และการคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกระแสของโลกที่ทุกคนควรช่วยกันอนุรักษ์

ดูตัวอย่างวรรณกรรม

วิธีการสมัคร และ ส่งผลงาน

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

  1. เข้าสู่ระบบโดยเบอร์โทรศัพท์
  2. กรอกข้อมูลผู้สมัคร
  3. อัพโหลดผลงาน
  4. อัพโหลดเอกสารที่จำเป็น
  5. ตอบแบบสอบถาม
  6. ตรวจสอบรายละเอียด ยอมรับเงื่อนไข และส่งข้อมูล

บทความที่น่าสนใจ

อินทัช เชื่อมั่นในพลังสร้างสรรค์ของเยาวชน

ติดตามข่าวสารได้ที่
Intouch Station Jintanakarn.intouch